--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Lumina sekčné brány

LUMINA sekčná brána s hliníkovým rámom, podľa požiadavky je možné ich rozdeliť vertikálne, aj podľa sekcie.

Dvere sú zabudované do brány. Kvôli bezpečnostných dôvodov sa otvára len do vonkajšieho smeru.

Lumina sekčné brány (s hliníkovým rámom) odporúčame pre priestory a budovy so zvýšenou potrebou svetla, kde je vetranie mimoriadne dôležité.

Created by Echo WebDesign