--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Otáčkový turniket s vysokým stupňom ochrany, ktorý bol konštruovaný na frekvenčné miesta. Ideálne riešenie pre letiská, kancelárske domy, vládne úrady, metrá a železnice.

Je dostupný v ručnom a automatickom prevádzkovaní. Prevedenie s ručným ovládaním je jednosmerný, kým prevedenie s automatickým prevádzkovaním vie riadiť dvojsmerný priechod. Obidve prevedenia disponujú s hydraulickým brzdovým systémom.

Môžu byť kombinované s fixnými prvkami pre smerovanie v rôznych typoch a rozmeroch. Podrobnosti v čoskoro vydanom prospekte a cenovej listine.
Dovtedy si pýtajte našu cenovú ponuku.

607803 0 607803 1 607803 2

Created by Echo WebDesign