--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Mechanický bránkový turniket na riadenie predajných vchodov.

Flag mechanický bránkový turniket môžeme otvoriť potláčaním, potom sa automatický zatvára.

Dostupné typy:

  • Model s pravým otváraním
  • Model s ľavým otváraním
  • Model s obojsmerným otváraním

Môžu byť kombinované s fixnými prvkami pre smerovanie v rôznych typoch a rozmeroch. Podrobnosti v čoskoro vydanom prospekte a cenovej listine.
Dovtedy si pýtajte našu cenovú ponuk.

607802 0 607802 1 607802 2

Created by Echo WebDesign