--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Elektromechanické (motorové) stĺpy na obmedzenie premávky s možnosťou zasunutia do zeme.

Slúžia na zabránenie neoprávnenému vjazdu. Používajú aj na uzatvorenie verejných priestranstiev, kde je dôležité zabezpečenie prejazdu chodcov a/alebo bicyklistov.

805917 0 805917 1 805917 2

Created by Echo WebDesign