--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Ponorné mechanické stĺpiky na obmedzenie prevádzky slúžia na zabránenie neoprávneného vjazdu.

Je masívny a má estetický vzhľad. Odporúčame na ochranu pešej zóny, verejných priestranstiev a parkovísk.

596155 0 596155 1 596155 2

Created by Echo WebDesign