--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Automatický upevňovací systém pre nákladiaky k nakladacím staniciam v logistických centrách s vysokou intenzitou dopravy.

Medzi vodičmi nákladných aut a pracovníkmi skladu je komunikácia pri nakladaní často nedostatočná, čo môže viesť k nehode alebo k poškodeniu tovaru. Vodič VZV ešte môže pracovať, kedy kamión už pohne z nakladacej stanice. Combilok systém môže zabrániť veľkej nehody, čo zapríčiní práve taká situácia. Tento systém zaručuje bezpečnosť personálu a celistvosť tovaru a zariadenia.

Combilok je úplne automatický upevňovací systém pre nákladiaky. Jeden integrovaný senzor vníma polohu zadného kolesa, a automaticky upevňuje na dlhý čas. Systém môžeme namontovať na existujúce dlažby ale môžeme použiť aj na novovybudovaných miestach.

605766 0 605766 1

Created by Echo WebDesign