--== Stránka v príprave ==--

KLING Slovensko s.r.o.

Hľadáme spoľahlivé, zodpovedné, technicky zdatné firmy a živnostníkov na obchodnú spoluprácu. Ak máte záujem, neváhajte nás kontaktovať:

Tel: +421 (0)948 296 222
E-mail: klingslovakia@gmail.com

 

Pred halou umiestnené zariadenie, ktoré môžeme kombinovať s nakladacím mostíkom, s tesniacim límcom, podľa potreby aj so sekčnou bránou.

Predsadená komora sa skladá z pozinkovanej oceľovej konštrukcie, horná konštrukcia je krytá s oceľovým ochranným obložením (podľa potreby so sendvičovým panelom, ktorý je tepelne izolovaný)

Použitie:

  • U existujúcich budov kvôli následnému výstavbu dokov.
  • U nových budov, kde je potrebný celý skladovací priestor alebo tam, kde je celý priestor podstavení.
  • V skladoch, kde je dôležitá stála temperatúra (klimatizované sklady)

V závislosti od miestnych podmienok je dostupný:

  • Na budovu s 90° umiestnením
  • Na budovu s 45° umiestnením (v prípade obmedzeného miesta)

605767 0 605767 2

Created by Echo WebDesign